2016 yılından itibaren geçerli olan gerçek ve tüzel kişilere e-tebligat zorunluluğu,sanal ofis kullanımı için zorluğu ortadan kaldırmıştır. Hizmet veren şirket ile yapılan sözleşme, işe başlama yoklaması için yeterli olmaktadır.
Kira,Telefon,İnternet,SekreterHizmeti,OfisMalzemeleri,Abonelikler gibi giderlerinizi sıfırlıyoruz.Siz sadece işinize odaklanıyorsunuz...